Rijkspolitie Porsches in Louwman Museum

 

‘Rijkspolitie Porsches’ in het Louwman Museum

Vanaf 8 juli tot en met 4 september 2016 vindt de tentoonstelling ‘Rijkspolitie Porsches’ plaats in het Louwman Museum in Den Haag. De expositie bestaat uit de dertien verschillende modellen en uitvoeringen van de Porsches die de Rijkspolitie tussen 1962 en 1996 in gebruik had.


Het is voor het eerst dat alle modellen gezamenlijk worden geëxposeerd. Velen zullen zich de Rijkspolitie Porsches herinneren als een bekende, gerespecteerde, bewonderde en soms zelfs gevreesde verschijning op de Nederlandse autosnelwegen.

Begin jaren zestig was er in Nederland nog slechts 500 kilometer snelweg, veelal van slechte kwaliteit, nog niet voorzien van vangrails en vaak zonder vluchtstrook. De toenemende verkeersintensiteit, het stijgend aantal ernstige aanrijdingen en de ambitieuze plannen om het autosnelwegnetwerk uit te breiden vroegen om een passende oplossing. De oprichting van de Sectie Bijzondere Verkeerstaken van het Korps Rijkspolitie (ook wel de Porsche-groep genoemd) was een feit.

De duidelijk herkenbare auto’s in combinatie met de witte kleding, oranje pothelm en witte handschoenen van de wachtmeesters maakten de Rijkspolitie tot een spectaculaire verschijning. Door ongeveer 20 kilometer sneller te rijden dan de gemiddelde snelheid van het overige verkeer, de zogenaamde inhalende surveillance, werden weggebruikers waar nodig gecorrigeerd, gewaarschuwd en pas in het uiterste geval geverbaliseerd. Het proces-verbaal was niet langer een doel, maar een middel. 

De agenten van dit elitekorps kregen in die tijd een uitvoerige training voordat ze met de Porsche de weg op mochten. Uitverkoren agenten moesten ten minste 25 jaar zijn, rij-ervaring hebben, verkeersinzicht en vanzelfsprekend beschikken over een goede lichamelijke conditie. Ook een uitgebreid psychologisch onderzoek maakte deel uit van de selectieprocedure. De voorkeur ging bovendien uit naar gehuwde kandidaten met één of meerdere kinderen, omdat zij meer verantwoordelijkheidsgevoel zouden hebben.

Behalve de dertien verschillende modellen en uitvoeringen van de Porsches maken ook een destijds door de Rijkspolitie gebruikte Range Rover, twee BMW-motorfietsen en Rijkspolitie uniformen deel uit van de tentoonstelling.