Uitreiken mobilisatie oorlogskruis

 

Foto's gemaakt bij het posthuum uitreiken van het "mobilisatie oorlogskruis "aan Henri Pierre Beckman Lapre en zijn jongere broer Jan Beckman Lapre.

Namens de Minister van Defensie werd op 27 april 2016 posthuum het "Mobilisatie-Oorlogskruis"uitgereikt aan Henri Beckman Lapre ( in krijgsgevangenschap in oktober 1943 op het eiland Haroekoe in de Molukken overleden) en aan zijn jongere broer Jan Beckman Lapre in augustus 1943 in krijgsgevangenschap op het eiland Flores overleden.)

De uireiking vond plaats door Luitenant-kolonel (bd) J. Brijl aan de familie . (